สถานบันการแพทย์แผนไทยจัดขึ้นเพื่ออะไรและมีที่เป็นมาอย่างไร

การแพทย์แผนไทยนั้นมีมานาน ตั้งแต่สมัยโบราณเลยก็ว่าได้ และเป็นการสืบทอดวิชาความรู้ในเรื่องของการแพทย์แผนไทยกันสืบต่อกันมาโดย รุ่นสู่รุ่น โดยการแพทย์แผนไทยนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องในการใช้รักษาผู้ป่วย บ้างเรามาทำความรู้จักกันเลยดีกว่าครับ การแพทย์แผนไทยนั้นจะมีวิธีการรักษาได้หลากหลายประเภทตัวอย่าง เช่น การนวด การจับเส้น การใช้นิ้วคลึงตามร่างการ การประคบร้อน การเคาะกระดูก และการใช้สมุนไพรต่างๆเป็นต้น ทั้งหมดนี้คือการรักษาแบบแพทย์แผนไทยของคนในสมัยก่อนแต่ทำไม่ในปัจจุบันการ แพทย์แผนไทยนี้จึงได้หายากและแทบจะหาไม่ได้เลยซะด้วยซ้ำ เพราะการแพทย์แผนไทยของคนในสมัยเก่านั้นเป็นการกระทำของใครก็ได้ทั้งคนที่มี ความรู้จริงและคนที่ไม่มีความรู้เช่นกันและในสมัยนั้นไม่มีใบประกอบการใน อาชีพนี้อย่างเป็นทางการจึงทำให้มีการประการใช้พระราชบัญญัติการแพทย์เป็น การความคุมการประกอบโรคทางศิลปะเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับ ผู้อื่นที่มาทำการรักษาได้ ส่วนของคนที่มีการประกอบการโดยไม่มีความรู้จึงต้องทำให้คนที่ไม่มีความรู้ใน เรื่องของการแพทย์แผนไทยอย่างแท้จริงต้องเลือกทำอาชีพนี้เพราะกลัวว่าจะถูก จับดำเนินคดีได้ และจึงเป็นเหตุที่ทำให้การแพทย์แผนไทยนั้นเริ่มจางหายไป และทำให้คนที่อยากจะประกอบอาชีพนี้จริงแต่ด้วยความไม่มีความรู้และความ สามารถพอก็ต้องหันไปประกอบอาชีพอื่นๆแทน
Thailandplans-
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงให้มีการรวบรวมตำราการแพทย์แผนไทยและได้ให้คนที่มีความรู้มาสืบทอด ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อให้ชาวบ้านที่มีความสนใจและเป็นการอนุรักษ์การแพทย์ แผนไทยเอาไว้ด้วย  หลังนั้นต่อมาเมื่อมีผู้คนตอบรับการแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้มีการ จักการก่อตั้ง สถานบันการแพทย์แผนไทยขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งสถานบันการแพทย์แผนไทยนี้นี้จะมีการให้บริการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เหมือนกับโรงพยาบาลอื่นๆแต่เพียงจะมีความแต่การในเรื่องของวิธีการรักษาและ ตัวยาเท่านั้นเอง