โรคกระดูกพรุนรู้ตัวได้เพียงเข้ารับการปรึกษา มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย

โรคกระดูกพรุนนั้นถือว่าเป็นโรค ที่น่ากลัวโรคหนึ่งเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะทำให้การทำกิจกรรมต่างๆ ของเราไม่สะดวกแล้ว ยังทำให้การใช้ชีวิตในประจำวันทั่วไปต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อย โดยเพราะในผู้สูงอายุที่จะพบเจอโรคนี้ในหลายๆ รายด้วยกัน เพราะตามหลักทั่วไปแล้วนั้นกระดูกจะมีการเสริมสร้างอยู่อย่างตลอดเวลา และในทุกๆ วัยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของกระดูก เช่นในวัยเด็กนั้นกระดูกจะมีการเสริมสร้างที่สูงมากๆ เพราะเราจะสังเกตได้ง่ายๆ จากการเจริญเติบโตของร่างกายไม่ว่าจะเรื่องของกระดูกที่สูงขึ้น และมีร่างกายที่ตัวใหญ่ขึ้นตามลำดับ และเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากระดูกจะหยุดการเจริญเติบโต อีกทั้งยังทำให้ร่างกายของเรามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นหากในช่วงนี้ใครที่มีความเสื่อมของกระดูกก็ทำให้เรามีการปวดล้าไม่ ว่าจะเป็น สันหลัง ข้อต่อต่างๆ ซ้ำร้ายหากใครเกิดเป็นโรคกระดูกพรุนก็จะทำให้มีการแตกหักของกระดูกโดยง่าย และส่วนที่เปราะบางที่สุดจะเป็นในส่วนของ กระดูกบริเวณสะโพก กระดูกสั้นหลังของเรา สุดท้ายก็คือบริเวณข้อมือตามลำดับนั้นเอง
Osteoporosis-
ดังนั้นทางมูลนิธิโรคกระดูกพรุน แห่งประเทศไทยได้มีการเล็งเห็นถึงปัญหาตรงจุดนี้ จึงทำให้ได้มีการก่อตั้งสถาบันเฉพาะทางขึ้นมา ก็เพื่อหวังจะช่วยแหละผู้ป่วยทั้งหลายและมีสถิติที่สูงขึ้นทุกๆ ปีอย่างตลอดเวลา รวมทั้งต้องการนำเสนอสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ เพื่อหวังต้องการให้ประชาชนทุกคนรู้ซึ้งถึงอันตรายและความน่ารำคาญของโรค ร้ายนี้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังต้องการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่เข้าใจถึงปัญหาของโรคนี้ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อหวังให้ ร่างกายของประชาชนคนไทยมในประเทศมีสุขภาพแข็งแรงและพร้อมรับมือกับโรคกระ พรุนได้ในอนาคตไปจนถึงในช่วงสูงวัยเป็นสำคัญ