โรคเบาหวาน หนึ่งในโรคใกล้ตัวที่คนไทยควรตื่นตัว

โรคเบาหวานนับว่าเป็นโรคที่ กำลังคืบคลานเข้ามาในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกๆ อย่างมาก เพราะด้วยปัจจัยเสี่ยงหลายๆ อย่างที่ผู้คนในปัจจุบันได้กระทำและด้วยการคนไทยหลายๆ คนไม่คอยมีความสนใจในเรื่องที่ใกล้ตัวและอันตรายเช่นนี้ ทำให้บ่อยครั้งเราจะเห็นผู้ป่วยหลายๆ ที่เป็นโรคเบาหวานโดยที่ตนเองไม่ได้รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ และด้วยหลายๆ สาเหตุที่สามารถทำให้โรคเบาหวานเกิดขึ้นมีมากมายหลายอย่างไม่จะเป็นการ กินของหวาน การมีน้ำหนักตัวมามากเกินไป การมีน้ำตาลสะสมในเส้นเลือดมากกว่าปกติ เป็นต้น โดยโรคเบาหวานนั้นเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้โดยทำได้เพียงรับประทานยา เพื่อลดอาการของโรค และนอกจากนนี้ต้องเข้ารับการดูแลจากแพทย์อย่างต่อเนื่องในทุกๆ เดือน ทุกๆ ปี ทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่น่ารำคาญแก่ผู้ป่วยอย่างสูง ทั้งนี้ทั้งนั้นหากเราไม่เข้ารับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาจทำให้อาการของโรคเบาหวานทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้ถึงขั้นการสูญเสียชีวิตได้ง่ายๆ โดยอาการกำเริบของโรคเบาหวานนั้นจะเกิดขึ้นเนื้อร่างกายขาดน้ำตาลในปริมาณ ที่ต้องการทำให้เกิดอาการหน้ามืดและมีอาการชักของร่างกายได้ ในบางรายอาจถึงขั้นไม่ได้สติและไม่มีเรี่ยวแรงในการทำกิจกรรมต่างๆ บ่อยครั้งที่เราจะพบผู้ป่วยโรคเบาหวานมีน้ำหนักตัวที่มาก และมีร่างกายที่ใหญ่ทำให้เมื่อสูงอายุขึ้นก็จะทำให้ทำอะไรต่างๆ ไม่สะดวกต่อการใช้ชีวิตในประจำวันในอนาคตได้
diabetes-
โดยทั้งนี้ในประเทศไทยได้มีการ จัดตั้ง สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อหวังให้ความรู้และความคำแนะนำแก่ผู้ ป่วยทั้งหลายให้มีความรู่ความเข้าใจในโรคเบาหวานอย่างเข้าใจโดยแท้จริง โดยมีจุดประสงค์หลักๆ ดังนี้ 1.การให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรคเบาหวานเพื่อหวังให้ประชาชนคนไทยทั้งหลายห่างไกลกับโรคเบาหวาน ให้มากที่สุด 2.จัดทำกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเพื่อหวังที่จะให้คำแนะนำและตะหนักถึงโรคเบา หวาน 3.สนับสนุนการค้นคว้าและรักษาผู้ป่วยอย่างจริงจัง และหวังว่าจะสามารถรักษาโรคเบาหวานให้หายขาดได้ในอนาคตได้ที่ไม่จำต้องเข้า รับการรักษาบ่อยๆ อีกด้วย ซึ่งทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ทางสมาคมคาดหวังดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทำให้ ปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถทำ กิจกรรมต่างๆ ได้ดี แม้ว่าจะมียอดผู้ป่วยที่สูงขึ้นในทุกๆ ปีก็ตาม