รู้ทันและสู้กับโรคมะเร็งไปกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

มะเร็งนับว่าเป็นโรคที่ร้าย แรงอย่างมากอีกทั้งนับว่าเป็นโรคใกล้ตัวพวกเราทุกคนในทุกวันนี้ เพราะเชื่อได้เลยว่าทุกๆ คนต้องมีคนที่รู้จักหรือคนที่รักต้องเสียชีวิตไปกับโรคร้ายอย่างมะเร็งไม่ มากก็น้อย ดังนั้นพวกเราทุกคนควรตะหนักถึงความน่ากลัวของโรคร้ายนี้และควรที่จะตื่นตัวอย่างรวดเร็วก่อนที่จะสายเกินไป เพราะมะเร็งนั้นไม่ใช่โรคที่จะเป็นในเฉพาะผู้สูงวัยเท่านั้น โดยมะเร็งนั้นเป็นโรคที่เกิดการติดต่อจากกรรมพันธุ์ของคนในครอบครัวและญาติ พี่น้องได้ หรืออาจจะเกิดจากการไม่ดูแลตัวเองไม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นต้น ซึ่งตามสถิติได้บันทึกไว้ระบุว่าเคยเจอมะเร็ง 5 – 6 ขวบเลยก็มี ซ้ำร้ายกว่านั้นมีสถิติบ่งบอกถึงการเป็นมะเร็งในวัยเด็กมากขึ้นอย่างต่อ เนื่องในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งผิวหนัง ไปจนถึงเนื้องอกในประสาท ทำให้สถาบันแพทย์ทั้งหลายได้พยายามค้นหาวิธีรักษาและต่อสู้กับโรคร้ายนี้ อย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากสูญเสียโอกาสตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ การรักษาตัวเองผิดกับเด็กคนอื่นๆ ในรุ่นเดียวกันนั้นเอง ทำให้ทุกคนควรจะศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งให้มากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้สูญเสียคน ที่เรารักและคนรอบข้างของพวกเรา นอกจากนี้ประชาชนทุกคนควรเข้ารับการตรวจสุขภาพรายปีอย่างต่อเนื่องเพราะหาก เราพบเจอเนื้องอกหรือโรคมะเร็งในระยะแรกๆ ก็จะสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท้วงทีและสามารถรักษาให้หายขาดได้อีก ด้วย แตกต่างจากระยะที่สามหรือระยะสุดท้ายที่แทบจะหมดวิธีรักษาเลยด้วย
Cancer-
โดยสถาบันแพทย์ที่เชียวชาญและ เน้นในเรื่องการรักษาโรคมะเร็งอย่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ทำการรวบรวม ข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคร้ายเช่นนี้ ได้ โดยทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ทำการแบ่งหมวดหมู่ของประเภทมะเร็งทุกประเภท ย้ำว่ามีทุกประเภท เพื่อหวังต้องการผู้ป่วยหรือคนที่สนใจศึกษาได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดและ เข้ารับคำแนะนำที่ดีจากเหล่าแพทย์ นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลดีๆ ลงบนเว็บไซต์ของทางสถาบันมะเร็งอีกด้วยอย่าง nci.go.th ดังนั้นเพื่อนๆ คนใดที่สนใจและต้องการทราบข้อมูลดีๆ ที่ละเอียดถี่ถ้วนของโรคมะเร็งสามารถเข้ารับข้อมูลได้ทั้ง 2 ช่องทางนี้ได้ ไม่ว่าจากแพทย์และจากทางเว็บไซต์