สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เชื่อวัยรุ่นไทยกำลังเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากขึ้น

ซึ่งหากตามสถิติของวงการแพทย์ ได้ชี้ชัดว่าวัยรุ่นไทยในสมัยนี้มีการเปลี่ยนคู่นอนกันบ่อยขึ้น ถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากต่อการเป็นโรคติดต่อจากทางเพศสัมพันธ์ไม่เพียง แต่เป็นโรคเอดส์เท่านั้น ยังมีโรคอย่างหนองในแท้หรือหนองในเทียมอีกด้วย ทำให้สถานการณ์โรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์มีความน่าเป็นห่วงอย่างมาก และบ่อยครั้งเราจะมีโครงการดีมาให้เหล่าเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อหวังจะมอบความรู้และคำแนะนำที่ดีต่อวัยรุ่นในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด และในขณะเดียวกันได้รับกระแสตอบรับที่ดีกลับมาเช่นเดียวกัน จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ประชาชนชาวไทยยังมีความสนใจและ ตะหนักถึงปัญหาของโรคเอดส์อีกด้วย ทั้งนี้การแก้ปัญหาต่างๆ ที่ทางสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยต้องการอย่างยิ่งก็คือ การมีเพศสัมพันธ์แบบป้องกันโดยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพราะการสวมถุงยางอนามัยนับว่าเป็นการป้องกันอย่างดีที่สุดจากโรคต่างๆ ที่สามารถติดต่อได้จากเพศสัมพันธ์โดยทางสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศ ไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544 โดยเป็นการประชุมและมีการคัดเลือกคณะกรรมการต่างๆ

AIDS-

ในการก่อตั้งสมาคมขึ้นโดยได้จัดตั้งให้ ศาสตราจารย์.นายแพทย์.ประพันธ์ ภานุภาค เป็นนายกสมาคม และเมื่อทางสมาคมต่อตั้งแล้วเสร็จนั้นก็ได้ทำการระบุวัตถุประสงค์หลักของทางสมาคมโดยมีหลักๆ ดังนี้
1.ต้องการหวังให้ความรู้และความ เข้าใจต่างๆ เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์หรือผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์ ต่างๆ ไปจนถึงเหล่าประชาชนในประเทศทุกเพศทุกวัยได้รู้ทันถึงอันตรายของโรคเอดส์ อย่างเข้าใจ
2.หวังที่จะสนับสนุนในเรื่องของ การดูแลผู้ป่วยต่างๆ อย่างเต็มทีเพื่อให้เหล่าผู้ป่วยต่างๆ ได้ต่อสู้กับโรคเอดส์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังต้องการให้การศึกษาและการค้นคว้าได้ดำเนินต่อไปอย่างก้าวกระโดด
3.ช่วยให้มีการส่งเสริมในเรื่อง ของความเป็นอยู่ของผู้ที่ติดเชื้อเอดส์และหวังว่าจะมีการเป็นอยู่ที่ดี ไม่ได้แตกต่างคนทั่วไปแม้แต่น้อย
โดยทั้งนี้ทั้งก็ขึ้นอยู่กันการร่วมมือของคนในประเทศ และประชาชนทุกคนว่าจะให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนในการร่วมมือและช่วยกันปก ป้องโรคเอดส์ และการเป็นอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ติดเชื้อและคนปกติ โดยทั้งหมดหากเราทำได้สังคมในบ้านเราจะน่าอยู่และไม่ต้องรังเกลียดผู้ติด เชื้อเอดส์อีกต่อไปโดยทันที