แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลมีอะไรบ้าง

ด้วยอาการของโรคซึ่งมีความแตกต่างกันไป จึงต้องใช้แพทย์ผู้มีความชำนาญแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นในโรงพยาบาล คุณผู้อ่านจึงมักจะพบกับแผนกต่างๆ มากมาย และในแต่ล่ะแผนกนั้นก็มีหน้าที่ดูแลรักษาคนไข้แตกต่างกันไป วันนี้เราจึงได้นำข้อมูลที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลมาฝากคุณกัน

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ – Emergency Room

หรือแผนกที่หลายๆ คนต่างรู้จักกันดีในชื่อ ER พร้อมรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินตลอดเวลา 24 ชั่วโมงนอกเหนือเวลาทำการปกติทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุต่างๆ หรืออาการจากโรคภัยซึ่งต้องรักษาอย่างเร่งด่วน

แผนกผู้ป่วยนอก – Outpatient Department

ใช้รองรับผู้ป่วยทั่วไปในแต่ละวัน โดยมีการแบ่งแยกประเภทตามประเภทของโรค เช่น ห้องตรวจโรคทั่วไป, ห้องตรวจการได้ยิน, ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม เป็นต้น

แผนกผู้ป่วยใน – Inpatient Department

ใช้รองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักนอนที่โรงพยาบาล และต้องได้รับการดูแลรักษา 24 ชั่วโมง

แผนกรังสีกรรม – Radiology Department

ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัย เช่น เครื่อง X-Ray ทั่วไป, เครื่อง X-Ray คอมพิวเตอร์, เครื่อง X-Ray คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น

แผนกศัลยกรรม – Surgical Department

ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับศัลยกรรม เช่น คลำเจอก้อนในร่างกาย เป็นต้น

แผนกวิสัญญี – Department of Anaesthesia

ให้บริการทางด้านดมยาสลบ ซึ่งเป็นการระงับความเจ็บปวดระหว่างผ่าตัด

แผนกกุมารเวชกรรม – Pediatrics Department

ให้บริการดูแลพร้อมส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก โดยเริ่มตั้งแต่คลอดออกมา จนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่น อีกทั้งยังมีหน้าที่ให้วัคซีนและดูแลพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตามวัยอย่างแข็งแรง

แผนกสูตินรีเวชกรรม – Obstretic – Gynecology Department

ให้บริการดูแลผู้หญิงเป็นหลัก อีกทั้งยังช่วยดูแล วางแผนครอบครัว, ปัญหามีบุตรยาก รวมทั้งดูแลรับฝากครรภ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังดูแลโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ และโรคที่เกี่ยวกับเต้านมอีกด้วย

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู – Physical Therapy Department

ดูแลร่างกายและโรคด้วยกายภาพบำบัด ตลอดจน ส่งเสริมรักษา, ป้องกัน รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด รวมทั้งเยียวยารักษาร่างกายของผู้พิการ เพื่อให้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด

แผนกอายุรกรรม – Medicine Department

ทีมอายุรแพทย์ เป็นทีมแพทย์มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการวินิจฉัยโรค หลังจากนั้นจึงวางแผนการรักษาด้วยการใช้ยา รวมทั้งช่วยส่งเสริมหรือป้องกันปัญหาทางด้านสุขภาพ

แผนกจักษุ – Ophthalmology Department

หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อแผนกตา betflik คาสิโน มีหน้าที่ตรวจวินิจฉัยรวมทั้งรักษาโรคที่เกี่ยวกับดวงตาหรือการมองเห็น เช่น ตรวจความโค้งของกระจกตา, ตรวจพร้อมล้างท่อน้ำตา, ตาบอดสี เป็นต้น

แผนกหู คอ จมูก – Ear nose and throat Department

ให้บริการตรวจวินิจฉัยรวมทั้งรักษาโรคที่เกี่ยวกับ 3 ช่องทางบนร่างกายมนุษย์ ได้แก่ หู, คอ และจมูก โดยจำเป็นต้องใช้เครื่องมือตลอดจนอุปกรณ์การแพทย์ที่มีความพิเศษเฉพาะตัว เพื่อทำให้การตรวจวินิจฉัยเป็นไปได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น กระจกส่องคอ, เครื่องดูดขี้หู, อุปกรณ์มองหลังโพรงจมูก เป็นต้น

แผนกเภสัชกรรม – Phamarceutical Department

มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการยา, จัดซื้อยา ตลอดจนเวชภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่นำมาใช้ในโรงพยาบาล อีกทั้งยังมีหน้าที่บริการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน เมื่อจ่ายยาต้องให้ความรู้และวิธีใช้เกี่ยวกับยาอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ และเพื่อให้การรักษาได้ผลดีชะงัด

แผนกจิตเวช – Psychology Department

เป็นอีกหนึ่งแผนกที่มีความสำคัญเพราะเป็นการรักษาโรคทางใจ อันเนื่องมาจากโรคทางจิตเวชหรือปัญหาทางจิตเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อช่วยทำให้ผู้ป่วยกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ

โดยการทำงานของแต่ละแผนกในโรงพยาบาลนั้น ไม่ได้มีแผนกใดแผนกหนึ่งทำงานแบบเดี่ยวๆ เพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นการทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ อีกหลายแผนก เพื่อให้การวินิจฉัยโรคได้มีความแม่นยำมากที่สุด

สนับสนุนข้อมูลเพื่อการพัฒนาจากเว็บไซต์ แทงบอลออนไลน์ สำหรับการนำวิธีการสร้างรายได้จากอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของสถานะทางการเงิน เว็บไซต์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อต่อยอดการสร้างรายได้สำหรับประชาชน มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากเพราะถูกการันตี จากจำนวนยอดผู้เข้าใช้งานกว่า 10,000 ยูสเซอร์ต่อวัน และยังมี สิทธิพิเศษให้กับผู้ที่ต้องสมัครเป็นสมาชิกใหม่กับทางเว็บไซต์ แทงบอลออนไลน์ เรียกได้ว่าเป็นโบนัสที่ทางเว็บมอบให้เหมือนโปรโมชั่นป้ายร้าน Sale เลยทีเดียว