สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีหน้าที่อะไร

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐบาล มีชื่อย่อซึ่งเรารู้จักกันดีว่า สพฉ. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีบทบาทบริการทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน

หากย้อนไปในอดีตระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นมาจากมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซียงตึ๊ง ซึ่งกลายมาเป็นมูลนิธิปอเต๊กตึ๊งในปัจจุบันนั่นเอง โดยมูลนิธินี้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2480 ให้บริการขนศพไร้ญาติเป็นหลัก แต่ต่อมาก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการนั่นก็คือ เพิ่มการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยต่อมามูลนิธิร่วมกตัญญู ก็เปิดตัวขึ้นในปี พ.ศ. 2513 ซึ่งให้บริการรูปแบบเดียวกัน และจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นี่เองจึงกลายมาเป็นจุดก่อกำเนิดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมอบบริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค จึงได้เกิดการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยชีวิตคนป่วยระหว่างทางไปโรงพยาบาล รวมทั้งเกิดการพัฒนาเครื่องมือในห้องฉุกเฉินทั้งภาครัฐ และเอกชน

Emergency-Medicine

ต่อมากระทรวงสาธารณสุข จึงทำการก่อตั้งระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉินขึ้น จากนั้นก็ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ส่วนวันก่อตั้งอย่างเป็นทางการ คือ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 นั่นเอง โดยเป็นวันที่ พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ

นอกจากนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ยังได้ทำการก่อตั้ง มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อีกด้วย โดยมีจุดประสงค์ดังนี้

  • เป็นงานเพื่อการกุศล
  • มีส่วนร่วม ในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
  • ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณะภัย ต่างๆ
  • ส่งเสริมรวมทั้งช่วยพัฒนาบุคลากรซึ่งทำงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งภาครัฐ และเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถใหม่ๆ รวมทั้งมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน
  • มอบทุนการศึกษา ทุนวิจัย รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอันเกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน
  • มีหน้าที่เชื่อมต่อความร่วมมือกับกับองค์การไม่แสวงหากำไรอื่นๆ เพื่อบริการสาธารณะประโยชน์ให้แก่ประเทศ
  • ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ

ต่อมาเพื่อให้ก้าวทันโลกอันมีความก้าวหน้าไปมากขึ้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงได้ออก Application ที่มีชื่อว่า Thai EMS 1669 เพื่อใช้ในช่วงเวลาฉุกเฉิน เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุอันไม่คาดฝัน พร้อมมี App ตัวนี้อยู่ในโทรศัพท์มือถือสามารถกดเพื่อส่งที่อยู่ของผู้แจ้ง พร้อมรอรับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ เหมาะมากสำหรับผู้ออกเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัด และไม่คุ้นกับการบอกเส้นทางต่อเจ้าหน้าที่ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการกู้ชีพ ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณหรือคนที่คุณรัก สามารถมีชีวิตอันยืนยาวต่อไปได้ หากคราวหน้าคุณเจอเหตุการณ์ร้ายๆอันน่าตื่นตระหนกที่มีผู้ป่วย ขอให้คุณจงตั้งสติ ขอเพียงจำไว้ว่า เจ็บป่วยฉุกเฉินเมื่อไหร่อย่าลืม โทร. 1669