การแพทย์ทางเลือกหมายถึง แบ่งได้กี่กลุ่ม

การแพทย์เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ทั้งศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันที่มีการพัฒนาตัวเองให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็จะมีการแพทย์อีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าการแพทย์ทางเลือก เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร เราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กัน

คำว่า การแพทย์ทางเลือกนั้น ปัจจุบันมีนิยามอยู่สองกลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกหมายถึงการแพทย์ทางเลือกที่นำไปใช้เสริม หรือ ใช้ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สองการแพทย์ทางเลือกที่นำไปใช้แทนแพทย์แผนปัจจุบันเลย ซึ่งการนำแพทย์ทางเลือกมาใช้แทนแพทย์แผนปัจจุบันนี้จะต้องเกิดจากสาเหตุที่แพทย์ลงความเห็นอนุญาตด้วย เช่น การแพ้ยาจากแพทย์แผนปัจจุบันจนไม่สามารถรักษาแบบเดิมได้ หรือ ผู้ป่วยเป็นโรคในระยะสุดท้ายที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาได้แล้ว

news-Alternative-medicine-site

กลุ่มของแพทย์ทางเลือก

แม้จะได้ชื่อว่าเป็นแพทย์ทางเลือก แต่ในกลุ่มของพวกเค้าก็ยังมีการแบ่งแยกย่อยไปอีกหลายแบบด้วยกัน อย่างเช่นการแบ่งตามระบบการเรียน ซึ่งจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม หนึ่งการแพทย์ทางเลือกแบบระบบ หมายถึงแพทย์ทางเลือกที่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีมีการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพตามกฎหมายมีผลทางกฎหมาย เพื่อเข้ามาดูแล กำหนดมาตรฐานวิชาชีพแพทย์ทางเลือกของพวกเค้าเอง ยกตัวอย่างเช่น การแพทย์ประจำชาติ , การแพทย์ดั้งเดิมของประเทศนั้น รวมถึงการแพทย์ที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากความรู้เดิมทั้งชาติตัวเองและชาติอื่นๆ มาผสมผสานกัน

สองแพทย์ทางเลือกแบบไม่จัดระบบ กลุ่มนี้อาจจะเป็นเพียงแค่วิธีการรักษา หรือ การบำบัดของอาการบางอย่างที่ยังไม่มีการรับรอง ยังไม่มีการตั้งสมาคมขึ้นมาดูแลความเรียบร้อย มาตรฐานของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น การแพทย์พื้นบ้านที่ถ่ายทอดกันเองในชุมชน , การกระทำตัวเอง , การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย , การนวด และอีกมากมาย

แบ่งตามเทคนิคการรักษา

หากแบ่งตามเทคนิคการรักษาแพทย์ทางเลือก วิธีนี้จะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม หนึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นการปรับสมดุลของธาตุภายในร่างกาย ใช้พวกชีวภาพเข้าไปจัดการร่างกาย เช่น การใช้สมุนไพร , การใช้อาหารสูตรพิเศษ , การกินวิตามินบำบัด , การล้างพิษ และสารตัวอื่น

สองกลุ่มของเทคนิคปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย วิธีนี้จะจัดการพวกโครงกระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น อย่างเช่น วิธีการนวด ดึง ดัด จากแนวคิดปรัชญาต่างๆ , การจัดกระดูกแบบจี , การออกกำลังกายแบบโยคะ ไทเก็ก , การใช้วารีบำบัด กลุ่มที่สามใช้เทคนิคทางด้านพลังในร่างกายเพื่อฟื้นฟูตัวเอง เช่น การทำสมาธิแนวทางต่างๆ , การฝังเข็ม , การกดจุด , ดนตรีบำบัด , สนามแม่เหล็กบำบัด เป็นต้น จะเห็นว่าแพทย์ทางเลือกในปัจจุบันมีมากมายหลายแบบ หากจะเลือกใช้ควรดูให้ดีว่าเหมาะสมกับร่างกายมากน้อยแค่ไหน