Siriraj-Piyamaharajkarun-Hospital-news-site

ประวัติของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ( SiPH ) เป็นโรงพยาบาลของภาครัฐ ที่อยู่ในการดูแลของ “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ตั้งอยู่ตรงข้ามของโรงพยาบาลศิริราช ...
Read More
Phramongkutklao-Hospital-news-site

ประวัติของโรงบาลพระมงกุฎเกล้า

โรงบาลพระมงกุฎเกล้า เกิดขึ้นหลังจากที่พ.ต.หลวงธุรไวทยวิเศษได้มีการจัดหาสถานที่สำหรับใช้เป็นโรงพยาบาลกลางของ “กองทัพบก” ที่มีลักษณะคล้ายกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ...
Read More
Medical-instruments-review-site-news

มาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พบได้บ่อย

แพทย์นั้นสิ่งที่สำคัญสุดของการรักษาโรคก็คือ การวินิจฉัยโรค หากวินิจฉัยโรคได้ดีก็จะทำให้การหาสาเหตุเป็นไปได้ง่าย การรักษาจะดำเนินการไปอย่างถูกต้อง รักษาหาย ...
Read More
Alternative-medicine-news-site

การแพทย์ทางเลือกหมายถึง แบ่งได้กี่กลุ่ม

การแพทย์เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ทั้งศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันที่มีการพัฒนาตัวเองให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายได้ ...
Read More
Medical-technician

นักเทคนิคการแพทย์คือใครและมีหน้าที่อะไร

นักเทคนิคการแพทย์ (medical technologist) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีทักษะสูง ซึ่งทำการทดสอบและวิเคราะห์เลือดของเหลวในร่างกาย มีหน้าที่รับผิด ...
Read More
Traditional-Chinese-Medicine

การแพทย์แผนจีนเป็นยังไง

การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese medicine) เป็นรูปแบบของการแพทย์แผนโบราณที่มีมานานกว่า 2,500 ปี ด้วยการปฏิบัติการรักษาด้วยยาสมุนไพรรูปแบบต่างๆ การฝังเข็ม การนวดทุยหนา ...
Read More
Sirindhorn-Institute

ประวัติที่มาสถาบันสิรินธร

สถาบันสิรินธร เป็นคำเรียกสั้นๆที่ติดปากประชาชนทั่วไป แต่ความจริงแล้วสถาบันแห่งนี้มีชื่อเต็มๆว่า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ...
Read More
National-Institute

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีหน้าที่อะไร

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐบาล มีชื่อย่อซึ่งเรารู้จักกันดีว่า สพฉ. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานทั้งภาครัฐ ...
Read More